• Första året kunde man få lönepoäng för erfarenhet, ansvar och utbildning.
  • Andra året kom även mångkunnighet, yrkeskunnande och samarbetsförmåga.
  • Tredje året, 1999, var avtalet klart med åtta punkter att bedöma: specialistutbildning, ansvar, mångkunnighet och flexibilitet, yrkeskunnande, samarbetsförmåga, initiativförmåga, kreativitet, prestation.

Så här går lönesättningen till: Chefen sätter poäng på varje anställd i ett förtryckt formulär. Arbetsplatsombudet granskar poängsättningen och skriver under. Om hon har något att invända, skickar hon formuläret vidare till fackets sektionsstyrelse, som kan förhandla om saken. Chefen ska sedan ha ett samtal med var och en, förklara sin bedömning och tala om hur man kan höja sin poäng.

Mellan varje förhandlingsomgång ska grupperna se över poängreglerna.

Medianlön* i Gislaved

Undersköterska 14 810

Vårdbiträde 14 704

Städare 14 231

Fastighetsskötare 15 754

Brandman 15 960

*Medianlön är lönen i mitten, där lika många har lägre lön som högre.