Hur länge kan ni förtryckas

kvinnor förenas

i smärtans gemenskap

under nattens vila spänns kroppen

för stordåd

drömmer om smärtans frihet

från kroppens fängelse

ungdomen bär på erfarenheter

om åldrandets lidelse

glömmer bort sin egen

kroppars slit med gamlas

plågor göder dem med bitterhet

samlar på smärtor

bär tungt på med lojala systrar

för sina mödrar

Hur länge låter ni er förtryckas?