• MBB betyder målstyrd behovsbedömning. Målet är att de äldre ska kunna behålla de funktioner de har och förbli aktiva så länge som möjligt, kanske dammtorka, göra frukost, knäppa skjortan, koka kaffe. Övriga behov får de hjälp med av hemtjänstpersonalen.

    En av dem är kontaktperson för den boende. När biträdet ser att någon uppgift blivit för svår, görs en ny bedömning och den gamla får mer hjälp. Bedömningen görs av en grupp med sjuksköterska, vårdbiträde, arbetsterapeut, anhörig och biståndsbedömare.

  • MBB-metoden har utarbetats av Nils Fernow på Centrum för hemtjänstutveckling och den tillämpas nu av ett åttiotal kommuner.