I Gislaved är det lokala avtalet om individuella löner väl genomdiskuterat. Arbetsplatsombud har varit med och tröskat igenom det flera gånger om. Reglerna har införts stegvis. Det verkar bäddat för framgång.

Men vad hjälper det om man känner sig tillintetgjord av låga poäng? undrar bland andra vårdbiträdet Gun-Britt Johansson. Både hon och brandmannen Bengt-Åke Johansson fick lov att gå till företagsläkaren. Bengt-Åke fick bröstsmärtor av lönebeskedet. Han var sjukskriven länge.

Bengt-Åke klarade inte det fysiska provet förra året. Nu kör han mat och tvätt inom kommunen, uppgifter som brandförsvaret tagit på sig för att få inkomster. Han bedöms inte längre som brandman, därför åkte hans lönepoäng ner. Det berodde också på att han slutat vara arbetsplatsombud. Det finns en lönegaranti för ombuden, så att de ska våga ta strid med arbetsgivaren när det behövs.

— Ett individuellt system passar arbetsgivaren, som kan drämma till någon med att ge låga poäng, säger Bengt-Åke. Jag skulle vilja sluta här, men måste stanna till 60 för pensionens skull.

I samtalet efter lönebeskedet fick Gun-Britt bland annat höra att hon kunde utbilda sig till undersköterska.

— Skulle jag ta lån när jag är 58 år? undrar hon och påpekar att hon inte fått en enda anmärkning på sitt jobb på 20 år.

— Jag bryr mig inte om pengarna, det är så litet. Men man har tagit min arbetsglädje, vad har jag då kvar?

Inger Andersson är arbetsplatsombud och jobbar natt ihop med Gun-Britt.
Hon konstaterar att det över lag var de som är över 55 år som fick lägsta poängen.

— Det är bedrövligt att man ska sluta sin yrkeskarriär med att känna sig värdelös, anser hon.

Lisbeth Skoogh har varit arbetsplatsombud och var med och arbetade fram systemet. Hon är ganska nöjd och tycker att samtalen med chefen om lönerna har fungerat bra.

Men hon pekar också på något som väldigt många säger:

— Det har varit mycket jobb med lönesystemet och sedan ger det så litet pengar. Kanske någon har gått en högskoleutbildning och får bara 25 kronor för det.

Patrik Lundmark är personalchef i kommunen. Han säger att verksamhetens effektivitet och kvalitet är direkt beroende av varje medarbetares insats. Då är det bra att kunna belöna dem som gör en väldigt bra insats. Men själva poängsättningen skulle han vilja ha bort, eftersom det ger en objektiv betygsprägel, som chefer kan skylla på.