Det är inte lätt vare sig för dig eller din dotter att efter tre år tvingas bo ihop igen. Båda har ni naturligtvis hunnit skaffa er vanor, rutiner och en självständighet som nu kommer av sig.

I föräldrahemmet är det lätt att bli barn på nytt. Du säger att hon behandlar dig både som pass-opp och kurator, men hon skulle ju inte lyckas med det om du inte ställde upp på det. Självklart behöver din dotter någon att prata med i sin antagligen känslomässigt svåra situation. Frågan är om du, som står henne så nära, är den rätta personen för det?

Finns det andra personer i hennes närhet som kan ”användas”? Vad gäller att vara passopp kanske ni kan alternera i den rollen (tjänster och gentjänster), något som jag tror också skulle kännas bra för din dotter.