Kravet har ställts av Yrkesinspektionen i Skåne på sjukhusen i Ystad och Lund. Det måste finnas tillräckligt med utrymme runt den patient som personal ska hjälpa i säng eller rullstol. Detta för att motverka belastningsskador.

De båda sjukhusen har överklagat besluten men nu har alltså Arbetarskyddsstyrelsen gått på samma linje som Yrkesinspektionen.
Ryggskador hör till de vanligaste skadorna bland sjukvårdspersonal och risken ökar om de belastande momenten i arbetet utförs ofta eller länge, med böjd eller vriden kropp, under tidspress eller om man själv inte kan bestämma när det är lämpligt att ta en paus.

Det bedöms också som stressande att tvingas utföra vårdande arbetsuppgifter i exempelvis korridorer och stressmomentet utgör en extra risk för belastningsskador.

I sina överklaganden framhåller sjukhusen att det inte ingår i Yrkesinspektionens uppgifter att förebygga överbeläggningar, att sängar utmed väggen är ett enstaka problem och att hälso- och sjukvårdslagen står över reglerna om arbetsmiljö.

Arbetarskyddsstyrelsen tillbakavisar sjukhusens argument. Båda lagarna gäller parallellt, skriver den och påpekar torrt att den inte förebygger överbeläggningar utan arbetsmiljöproblem som överbeläggningarna orsakar. Sängar utmed väggen är inte ett enstaka problem utan vanligt förekommande, skriver styrelsen.

Om sjukhusen bryter mot besluten får de böta 30 000 kronor varje gång.