Jag förstår att du är nervös. Du säger att du inte tror dig om att kunna hålla tyst gentemot vännernas barn. Vi är mera sårbara när det gäller kritik av våra barn än när vi själva blir kritiserade. I och med det sätts er vänskap på prov och är kanske rentav i fara.

Mellan raderna tycker jag att du uttrycker rädsla och tveksamhet kring idén att campa tillsammans med era vänner. Hur ser din man på era planer? Delar han, som känner dig, dina farhågor? Det beslut ni tar och vad det eventuellt kan resultera i ska ni gemensamt ta
ansvar för.