Det handlar om toabesök och och våra bajsvanor. Dessa har undersökts av läkemedelsföretaget Pharmacia & Upjohn, berättar Dagens Medicin (som händelsevis råkar ha en läkemedelsannons med rubriken ”Frihetskänsla när magen fungerar” precis intill artikeln).

Gallupinstitutet har låtit 2000 personer i åldrarna 30-74 svara på frågor om hur ofta man bajsar, hur ofta man tror att andra gör det och hur ofta man har problem med detsamma (det har 55 procent av männen och 70 procent av kvinnorna haft.)

Det visar sig bland annat att kvinnor underskattar vårt behov av tarmtömning medan män överskattar frekvensen.

Hur ofta behöver man då göra det för att må bra?
Allt mellan tre gånger per dag och tre gånger per vecka är normalt, så länge man själv är nöjd, försäkrar Mikael Lördal, överläkare på gastroenterologiska kliniken på Karolinska sjukhuset.