Det rapporterar Medical Links Olle Haglund som bevakat frågan på läkarkongresser. Bland annat pågår försök med konstgjort HDL.
Forskarna har också planer på att genom gentik tillvarata HDL hos en italiensk släkt med mycket låg förekomst av hjärt/kärlsjukdom.

Det enklaste sättet att höja HDL-kolesterolet är dock regelbunden motion. Den viktigaste förklaringen till den fysisk aktivitetens skyddande effekt mot hjärt/kärlsjukdom är troligen att halten av HDL i blodet ökar när man tränar.

Ökning av HDL-kolesterolet anges också vara den viktigaste förklaringen till den skyddande effekten av lätt-måttlig konsumtion av alkoholhaltiga drycker.