Vanligaste orsaken till förgiftningar är att man utsatts för kemikalier eller har över- eller feldoserat läkemedel. De flesta fallen beror på frätande ämnen, petroleumprodukter och gaser som koloxid. 15 procent av förgiftningarna beror på giftiga växter. Andra har orsakats av giftig svamp och ormbett.

I boken Environmental Medicine sammanfattar doktor Hans Persson också de metoder som används för diagnos och behandling av förgiftningar.