Kära Bea!

Det hjälper inte alltid att ha tid för sig själv eller att man får vila. Det du beskriver är sorg och när man sörjer är meningen långt borta. Ibland får man försöka minnas vad det var som kändes meningsfullt ”en gång i tiden” (när du visste vem du var) och bestämma sig för att ägna sig åt det nu också, fastän det inte känns som då.

Det kan vara väldigt tungt, men kräv inte av dig att du ska vara framme på en gång, ta bara ett försiktigt steg i taget. ”Idag ska jag…” Ibland kan det leda till att det plötsligt öppnas en dörr, så att viljan (och meningen) kommer tillbaka. Ha tålamod med dig. Sorg tar tid. Har du någon att tala med nära dig? Kanske bara någon som hjälper dig att lätta på spänningen – det behöver inte alltid vara djupa samtal.