Konsumentverket har uppmärksammat ruljangsen i debattmaterialet Piller Pulver Prestation och upplyser om vissa fakta, som att många av de dyra ämnena i preparaten finns i vanliga livsmedel. Dessutom har många av preparaten aldrig testats på människor, medan andra av dem är klassade som dopingmedel i Sverige.

Konsumentverket riktar sig framför allt till ungdomar i debatten. Mer information på www.konsumentverket.se