Det rinner salta tårar

utför mina kinder

orden sårar

reser upp hinder,

men jag klarar mig

för jag är stark

jag har kärleken omkring mig.

Ingen kan stoppa

att vän möter vän

hindra hjärtat från att hoppa

när vän möter vän.

Du trodde du var smart,

men ha,du har fel,

du trodde du rivit mig svårt,

men ha, jag är hel,

för dig är mitt hjärta hårt,

för jag är stark,

jag har kärleken omkring mig.

Jag är stark och du kan inte stoppa,

nej du kan inte stoppa

mitt hjärta från att hoppa,

när vän möter vän.