Sedan slutet av 70-talet har självmorden i Sverige blivit färre. Det beror sannolikt på att barbituraterna (starka sömnmedel) drogs tillbaka från marknaden, dels på den nya generationen antidepressiva medel.

Viktigt för att sänka självmordstalet ytterligare bör vara att begränsa tillgången på läkemedel för personer i riskzonen. Carlsten önskar sig bland annat en nationell städkampanj för att rensa badrumsskåpen på gamla farliga mediciner. Läkarna bör också vara mycket restriktiva med att skriva ut bensodiazepiner (lugnande) till äldre.