Statistiska centralbyråns, SCB, novemberundersökning visade inte på några större förändringar i den politiska opinionen bland kommunalarna. Men i vår har det uppenbarligen blåst åt vänster. Stödet till Vänsterpartiet har på ett halvår vuxit från 18, 3 procent till 21,2 procent.

SCB har för Kommunalarbetarens räkning mätt partisympatierna ända sedan 1994. Endast en mätning, maj 1996, visar på lika höga siffror för v.

Männen stöder Vänsterpartiet något högre grad än kvinnorna. Men det är bland kvinnorna som sympatierna har vuxit mest för v.

Socialdemokraterna får i maj stöd från 52,6 procent vilket nästan är precis samma siffra som för ett halvår sedan. Också här är stödet från männen något större. Efter toppnoteringarna 1994 har s legat ganska konstant på drygt 50 procent.

Miljöpartiet får 4,9 procent vilket också är i stort sett på stället marsch. Men det är långt från partiets toppnotering, 13,4 procent, november 1995.

Som grupp backar der fyra borgerliga partierna ett par procent. Orsaken är främst att Kristdemokraterna tappar. De fyra får sammanlagt lika mycket stöd som Vänsterpartiet får ensamt.

Undersökningen visar också att många kommunalare är osäkra eller missnöjda på partierna. En av fyra tillfrågade svarade ”vet ej”.

maj 2000
Socialdemokraterna 52,6%
Vänsterpartiet 21,2%
Moderaterna 9,6%
Kristdemokraterna 6,0%
Miljöpartiet 4,9%
Centern 3,9%
Folkpartiet 1,8%