Så skriver en undersköterska i ett brev som inleder Folkhälsoinstitutets häfte om projektet HAK, hälsa, arbetsliv, kvinnoliv. Ett bra initiativ som omfattar cirka 1000 kvinnor i vård och omsorg på 14 olika arbetsplatser.

Syftet är att utveckla egenmakt, kontroll och självtillit hos framförallt undersköterskor och vårdbiträden. I ett liknande projekt i Boden, Hakul-projektet, som står för hållbar arbetshälsa inom kommuner och landsting försöker man skapa arbetstrivsel och öka antalet långtidsfriska, berättar vår reporter Åsa Cassel i ett reportage.

Men att satsa på Hakul samtidigt som 64 årsarbeten ska bort är sannerligen en utmaning. Går tuffa neddragningar att förena med delaktighet, möjlighet att påverka och ökad trivsel på jobbet så är Boden verkligen att gratulera!