Han har fått syrliga kommentarer från direktörskollegor i andra kommunala bussbolag för att han inte följer det centrala avtalet om individuella löner. Men Stefan Lundgren tycker inte att det finns anledning att ändra det som fungerar bra.

— Att ge sig in och värdera arbetsinsatser är en svår uppgift. Jag tror att individuella löner skulle skapa misshälligheter. Det skulle bli anställda som tycker att de blir orättvist behandlade, säger han.

Men han skulle kunna tänka sig opartiska kriterier som tidpassning, skador på bussar och medtrafikanters fordon samt klagomål från passagerarna. Men det är inget han tänker tvinga på förarna.

Skelleftebuss klarar sig ändå bra i konkurrensen med de privata bussbolagen. I fjol förlorade bolaget visserligen trafiken för 11 bussar till Busspoolen.

Men i den senaste upphandlingen behöll Skelleftebuss trafiken för 12 bussar. Tidigare har de också vunnit trafik från Linjebuss och Busspoolen.
Begynnelselönen är 14 100 kronor i månaden. Slutlönen är 16 200 kronor i månaden. De som kör färdtjänst har utöver det en telefonersättning på 400 kronor per månad.

Tidigare fick förarna slutlön efter sex år. Stegen har nu kortats ned så slutlön ges efter fem år som förare.

Stefan Lundgren säger att det är viktigt att ha ett löneläge som gör det möjligt att kunna behålla och rekrytera personal.

Ove Degerfält, sekreterare i sektionen, tycker att det är bra att Stefan Lundgren har tagit till sig förarnas synpunkter om lönesystemet.

— Vi har hela tiden kämpat emot individuella löner. Jag har svårt att se hur man skulle kunna hitta ett opartiskt system. Vi är rädda för att arbetsgivaren skulle kunna köpa vissa förare. Att de som är populära får bra betalt medan de som är frispråkiga hålls tillbaka, säger Ove.

Upplagt för kamp

  • De privata bussbolagen har en lönestege där grundlönen sätts efter erfarenhet i yrket.
  • De 10 kommunala bussbolagen har avtal som säger att det ska vara individuell lön.
  • Lokalt har de kommunala bussbolagen lönestegar med en begynnelselön som ökar med erfarenheten i yrket. Denna stege kompletteras med olika kriterier för individuell lön.
  • Nästa år börjar Kommunal och bussarbetsgivarna förhandla om nya avtal. Kommunal har redan nu markerat att förbundet vill få bort de individuella lönerna vid de kommunala bussbolagen.
  • De kommunala bussbolagen har hittills sagt nej till att byta lönesystem. Det vill däremot de privata bussbolagen som också önskar införa individuella löner för sina anställda.