Tankar, trötta ,slitna,tänkta många gånger.

Tankar, mjuka, lätta,fyllda utav sånger.

Tankar , vandrar vidare,tänkta utav många.

Tankar , ut i rymden svävar, över haven långa.

Tankar som vi tänker, fyller oss med minnen.

Tankar finns uti oss, fyller alla sinnen.

Tankar, de kan tänkas utav alla här.

Tankar kan ge värme, där annars kyla är.

Tankar finns miljoner,de tar aldrig slut.

Tankar , de bör tänkas,ej alltid släppas ut.

Tankar som har blivit ord, är inte tanke mer.

Tankar är ju tankar,dem vi ej hör och ser.