I höst ska 800 000 kommunalt anställda bestämma hur de vill förvalta sin avtalspension. För Kommunals medlemmar handlar det om 4,5 procent av lönen.

Tanken är att avtalspensionen ska ge minst tio procent av slutlönen i pension. Men avtalet ger kommunerna och landstingen rätt att bestämma hur många procent den enskilde ska få bestämma om, dock minst en procent. Bara var fjärde kommun och vartannat landsting tänker släppa ifrån sig mer än en procent. Bland de ”snåla” kommunerna finns storstäderna Stockholm och Göteborg.

Skillnaderna gör att en kommunalare som tjänar 15 000 kr i månaden kan placera 8 100 kr varje år i en generös kommun, medan den anställde med samma lön i Stockholm bara får 1 800 kr att placera. Dessutom avgör kommunen om den enskilde ska få placera pensionsmedlen för de två år som gått, 1998 och 1999.

De kommuner som väljer att behålla det mesta möjliga av pensionsmedlen kan själva placera dem och få inkomster. Den enskilde är bara garanterad en avkastning som motsvarar statslåneräntan, där genomsnittet för 1999 var 4,46 procent, året innan 5,46 procent.

För Stockholms del och Kommunals medlemmar där, handlar det om 90 miljoner kr per år, som kommunen väljer att behålla och placera själv. Genom att kommunen själv placerar pengarna med några procents högre avkastning än statslåneräntan, kan avtalspensionen vara ”betald” på tjugo år.

Förlorarna blir de kommunanställda i Stockholm. De hade annars kunnat få del av den högre avkastningen genom att själva placera pengarna hos en bra förvaltare.

— Bakgrunden till att avtalet ser ut som det gör, är att arbetsgivaren hävdade att många kommuner har så dålig ekonomi, de kunde inte släppa ifrån sig pengarna. För att lösa det blev man överens om att alla kommuner och landsting skulle släppa ifrån sig minst 1 procent. De kommuner som kunde, skulle avsätta en större del för individen att placera.

I Stockholm räknar politikerna med att kommunen ska tjäna pengar på att placera pensionspengarna själv. Så var det inte tänkt, säger Håkan Pettersson:

— Det var inte meningen att kommunerna ska behålla pengarna för att själva spekulera med dem för att kapa åt sig en eventuell vinst. Skulle det bli så, kommer vi att ta upp frågan på nytt i kommande förhandlingar.