3,5 miljoner är ungefär sex kronor per medlem. Förbundsstyrelsen avsätter pengar i budgeten varje år.

Över hälften av medlemmarna sympatiserar med socialdemokraterna, knappt hälften håller på andra partier. Skulle anslaget gå igenom om frågan togs upp på en kongress? Ja, det är förbundsordförande Ylva Thörn övertygad om.

— När sådana frågor har diskuterats, har kongresserna givit förbundet ännu tydligare uppdrag att arbeta med facklig politisk samverkan.

Hon säger att pengarna till (s) ger möjlighet till politiskt inflytande.

— Vi dikterar förstås inte villkoren, men när vi behöver en politisk arena kan vi ta kontakt med regeringen eller partiet. Medlemmarnas yttrandefrihet på privata arbetsplatser är en sak vi tagit upp, krav på bättre arbetsskaderegler en annan.

Av Kommunals 23 avdelningar är fem anslutna till socialdemokraterna i sina län. Så är det i Jämtland, Gävleborg, Älvsborg, Västmanland och Västernorrland. De betalar en avgift varje år, 15 – 20 kronor per medlem är en vanlig summa.

Tre avdelningar ger anslag till socialdemokraterna i år, men är inte anslutna. Kommunal i region Väst ger 970 000 kronor, Blekinge län 350 000 och Skaraborgs länsavdelning ger 100 000 kronor.

Stockholms län och Värmland ger ett indirekt stöd, genom sitt eget politiskt arbete; i Stockholm avsätts 725 000 kronor till detta i år.
Dessutom bildar medlemmar ofta socialdemokratiska fackklubbar. Sektionen på Kungsholmen i Stockholm avslöjar att de ibland sponsrar sin (s)klubb med ett par frimärken.

Om medlemmar bildar socialdemokratiska klubbar är det vanligt att avdelningar ger klubben något stöd. Så är det på Gotland, i Uppsala och Östergötlands län.

Ann-Christine Wikström är ordförande i avdelning Gotland:

— Vi slutade vara anslutna efter vår senaste strejk. Då gick (s)-politikerna och låste upp skolor och fritidsanläggningar. Vi hade varit oense med dem förut också. Nu är samarbetet litet bättre, men vi nöjer oss fortfarande med att ha en (s)-klubb. 230 medlemmar är med där.

Tre avdelningar, Kronoberg, Kalmar och Västerbotten är varken anslutna eller ger anslag.

Länsavdelningarnas beslut tas av valda representanter på årsmötena. Men i sju län kan varenda medlem gå och säga sin åsikt och rösta för eller emot, för där bestämmer sektionernas årsmöten.

Så är det i Norrbotten, Skåne, Sörmland, Jönköping, Halland, Dalarna och Örebro län. I Dalarna är de flesta sektionerna anslutna, i Sörmland bara två. I Sörmlands län läggs också pengar i en valfond, just nu 407 000 kronor. Två sektioner i Halland betalar anslag till socialdemokraterna utan att vara anslutna.

I Osby i Skåne går (s)-politikerna ut och pryar i de verksamheter de beslutar om; det är villkoret för att de ska få anslag från Kommunals sektion i Osby. Sektionen i Falun i Dalarna är organisationsansluten, man har regelbundna möten med (s)-politikerna och ett gott samarbete.

I år blev det inget anslag från sektionen i Överkalix.

— Medlemmarna är missnöjda med socialdemokraterna, främst med regeringspolitiken, men också lokalt. Därför togs detta beslut på årsmötet, säger Ove Enhult, ordförande.

Sektion 5 i Laholm betalar 30 000 i anslag i år. Men de har skrivit ett brev till socialdemokraterna, där de frågar ”Varför ska vi betala, när vi inte känner någon samhörighet längre?” Och den frågan tänker styrelsen ta upp på årsmötet i vår.