Kära Kerstin!

Din bitterhet är lätt att förstå, du har blivit svårt drabbad och den skyldige tar inte sitt ansvar. Tyvärr är det inte ovanligt, och kanske får du aldrig någon hjälp att komma vidare genom någon sådan kontakt.

Men många har fått hjälp på vägen genom att söka sig till brottsofferjouren. Den erbjuder både ett nätverk där drabbade kan ge stöd åt varandra och tillgång till experthjälp. Brottsofferjouren hittar du på rosa sidorna i telefonkatalogen i praktiskt taget hela landet.