– En facklig organisation är till för att öka slagkraften mot arbetsgivaren.
Så förklarade avtalsombudsman Jan Sjölin tanken bakom koncernsektioner för medlemmar hos stora privata företag med verksamhet på flera orter, som Swebus eller Partena Care.

— Varför skulle koncernanställda anses vara starkast i en struktur som skapats för att passa gentemot kommunernas organisation? frågade han.

Gunilla Andersson från Nyköping, talade däremot för närheten. Alla borde vara med i samma sektion i hemstaden. För samarbetet inom en koncern skulle det i stället finnas koncernforum, med en medlem från varje län där företaget har verksamhet. I detta forum skulle huvudansvaret gentemot företagsledningen ligga.

Den idén kom från en projektgrupp inom Kommunal, där Gunilla var med. Men förbundsstyrelsen utformade en lösning med koncernsektioner i stället.
Den lösningen sa 111 ombud nej till, bara 82 ville ha den. Forumförslaget var inte framlagt för kongressen, så den kom inte upp till omröstning.

– Vi i projektgruppen hade kontakter med koncernanställda medlemmar och arbetsplatsombud, för att få veta vilken organisation de ville ha, berättar Gunilla.

Lars-Åke Sandström, bussförare hos Busslink i Stockholm, var besviken att det inte blev någon koncernorganisation. Han kunde tänka sig antingen sektioner eller forum, men något måste skapas. Det skulle bli stora sektioner över ett stort område, därför borde sektionsmöten ersättas av representantskap, enligt hans mening.