Ylva Thörn, förbundsordförande i Kommunal, tycker att våra arbetsplatser är en skam. Just där politikerna själva styr slits människor ut mest.

— De offentliga arbetsgivarna är de största syndarna när det gäller dålig arbetsmiljö. Det är där som de långa sjukskrivningarna ökar mest. Rehabiliteringen fungerar sällan.

Tiotusen är långstidssjukskrivna på grund av arbetsskador, en ökning med femtio procent på ett enda år.

– Det finns ekonomiskt utrymme att återinföra arbetsskadesjukpenningen, sade hon och uppmanade förbundsmötet att påverka regeringen.

Även LO centralt kräver att arbetsskadeförsäkringen förbättras. Det handlar om ekonomisk trygghet och människors värdighet, säger LO i välfärdsprojektets första delrapport.

Antalet godkända arbetsskador har minskat drastiskt sedan reglerna i lagen om arbetsskadeförsäkring förändrades 1993. På grund av hårdare beviskrav och att färre ärenden överhuvudtaget prövas.

Det anses inte bevisat att arbetsuppgifterna kan ha skadlig inverkan och ge upphov till arbetsskador för till exempel undersköterskor och städare.

De flesta avslag beror på att man inte klarar det första ledet i bevisningen. I rapporten föreslås tidigare prövning av arbetsskadeanmälningar. Liksom Ylva Thörn, Kommunal kräver LO värdesäkrad arbetsskadelivränta och att karensdagen i arbetsskadeförsäkringen slopas.