Hilde Klasson är besviken.

– Om Kommunal ska vara trovärdigt, bör vi verka för att också LO tar ett beslut om neutralitet i EMU-frågan, som vi just gjort här på förbundsmötet. Annars tar vi inte steget ut och det är fegt, säger hon.

– De kommunalare som väljs som ombud till LO-kongressen i september är ju inte där som privatpersoner utan som representanter för Kommunal, tycker hon.

Kommunal har beslutat att verka för folkomröstning i frågan. Som förbund är Kommunal neutralt men tar ansvar för att medlemmarna får information.
Enskilda medlemmar, förtroendevalda och anställda har full frihet att engagera sig i debatten.

Förbundsordförande Ylva Thörn talade emot Hildes förslag och det avslogs av ombuden. Förbundet ska inte binda medlemmarna eftersom de ska ha full frihet som individer, sa hon.

– Den tiden är över när vi talar om för ombud att de ska tycka si eller så. Det ska finnas en öppenhet för vad som händer på kongressen, där många olika åsikter kommer att föras fram, säger Ylva Thörn.

– En persons uppfattning kan ju präglas av den debatt som kommer att föras där. De ska inte vara låsta då utan vara fria att agera. Det gäller även förtroendevalda, som vi säger i vårt beslut i dag.

Hilde Klasson är kritisk till EMU, som hon tror betyder sänkta skatter, mindre satsning på offentliga sektorn och början på en federativ stat. Hon är förvånad över att hon var ensam på förbundsmötet att gå upp i talarstolen.

– Många kommunalare är skeptiska till EMU och det är en viktig fråga för oss. Det är kanske känsligt att sticka ut hakan i det läge vi har nu, det är att gå emot etablissemanget.

– Men jag vill inte bromsa utvecklingen. Vi behöver nya sätt att lösa konflikter. Jag tror inte att EMU kan lösa några konflikter. men jag respekterar dem som har en annan uppfattning.