Var samlas alla ljud?

Vart tar alla orden vägen?

Hänger dom i himlastegen?

Fastnar dom i änglavingar?

Blir till ljud som ljuvligt klingar.

All musik som jorden sänder,

blir det ljus som stjärnor tänder?

Samlas dom i kartotek,

blir dom ord i kosmisk lek?

Om man samlar alla ord,

finns då plats på våran jord?

De onda skickar vi med fax

till en främmande galax.

Kanske är det ändock så

att onda ord vill ingen få.

Om vi de vackra säger mer,

så blir de bara fler och fler.

Sen sprids de utt till rymdens slut.

Dit bara glädje skickas ut.

En stjärnklar kväll vi säket hör

att orden blivit änglars kör.

Efter en förtrollad afton med Öjebokören.