Och visst har börsuppgången skapat mer pengar i fickorna åt fler än något annat individuellt sparande. Men det är en illusion att tro att detta ensamt avgör pensionärernas framtida trygghet .

DET ÄR INTE försäkringsbolagen som skapar det välstånd som ska räcka till en allt större grupp äldre (och yngre) pensionärer. Det handlar i stället om balansen mellan de som kan och får bidra till försörjningen och de som inte gör det. Den grupp som arbetar måste vara stor nog att orka dra vagnen där de som lämnat arbetslivet sitter.

Och där sitter fortfarande 230 000 som är arbetslösa, eller aldrig kommit in på arbetsmarknaden i sällskap med 90 000 deltidsarbetslösa och en allt större grupp långtidssjukskrivna och förtidspensionerade. Om tre år tillkommer 120 000 nya pensionärer och åren därpå blir grupperna ännu större, medan ungdomskullarna krymper.

ANDELEN YRKESVERKSAMMA som fastnat i bidragsberoende har fördubblats under 90-talet och är nu närmare 10 procent. Samtidigt väntar arbetsbristen runt hörnet och sätter pensionssystemet på svåra prov.

Ska vi nå regeringsmålet 80 procent sysselsatta behöver minst 200 000 hoppa ner från vagnen. Och för full sysselsättning behövs många fler. Idag orkar bara hälften av alla gymnasieutbildade till 65. En tredjedel av dem mellan 55 och 64 står redan utanför arbetsmarknaden.Vi har inte råd med ett arbetsliv som slår ut så många — och som dessutom inte efterfrågar arbetslösa över 50! Det är bra att regeringen nu ska se över hur stressen ska motverkas och arbetsmiljön förbättras. Det är bråttom!

Vi har inte råd att låta en lågavlönad, ensamstående mamma bara behålla 27 procent av en inkomstökning om hon går upp från halv- till heltid.
Därför är maxtaxa i förskolan en viktig välfärdsreform.

Vi har inte råd att diskriminera 100 000 kvinnor från andra länder som behövs i arbete istället för att gå sysslolösa i förorterna.

OCH VI HAR INTE RÅD med landsting och kommuner som ännu inte klarat att förvandla tim- och deltider till jobb det går att leva på — och få en anständig pension ifrån!

Landets inkomster växer inte av pensionssparande. Överskott att fördela (och bra börskurser) skapas av människors arbete. Det är de arbetade timmarna i offentlig och privat sektor som är vår pensionsförsäkring, hur tråkigt detta än kan låta.

Allt fler gamla, allt färre unga — och till detta en växande grupp i arbetsför ålder som inte vill, orkar eller får jobba är ett mycket större hot mot vår välfärd än en missad placering på börsen.