Amerikanska forskare vid UCLA-universitetet i Los Angeles presenterar de nya rönen om könstypiska reaktionsmönster på stress, skriver Arbetet.
Forskarna har analyserat hundratals studier om hur människor och djur reagerar på yttre påfrestningar.

De nya rönen ger inte belägg för den gamla ”slåss eller fly” teorin om hur vi människor agerar när vi pressas och hotas. Kvinnor och män har helt olika reaktioner.
För kvinnorna är det naturligt att skydda och ta hand om sina barn, samtidigt som de söker stöd och kontakt hos andra, främst kvinnor.
Männen blir istället ofta aggressiva, vresiga, tysta och osällskapliga.

Skillnaderna har, enligt forskarna, hormonella orsaker. Kvinnor påverkas mer av det lugnande oxytocin, medan männen får mera av tesosteron.