Den officiella siffran ligger runt 5000 fall per år, en ökning med 2000 sedan 1986.

Enligt Alcohol Concerns beräkningar är missbruket så utbrett att det kostar det brittiska samhället omkring 46 000 miljoner om året. Där ingår sjukvård, arbetslöshet dödsfall, trafikolyckor, familjetragedier och det våld som följer i spritens spår.

Den kraftiga ökningen av alkoholmissbruket i Storbritannien förklaras bland annat med att antalet kvinnor som dricker mer än den rekommenderade dagliga mängden har fördubblats på två år, skriver Dagens Medicin.
Den mängd som rekommenderas är ändå inte så liten, två glas vin per dag för kvinnor och tre för män. Men denna dos överskrider mer än en tredjedel av de brittiska männen och 23 procent av kvinnorna i åldrarna 16-24 år.

Skrämmande siffror om barns alkoholvanor presenteras också: Den genomsnittliga veckokonsumtionen bland 11-15-åringar i landet har på två år fördubblats till närmare tio glas vin eller öl per person!

Alkoholen har lett till att exempelvis var sjunde 16-24-åring haft oskyddad sex och var femte ett samlag som de ångrat efteråt.