Regeringen föreslår att två personer får undantas från principen sist in-först ut vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Miljöpartiet och de borgerliga som tillsammans har majoritet i riksdagen hade krävt ett lagförslag om att undantaget för två personer ska gälla i företag med färre än tio anställda.

Regeringen anser dock att det inte ska gälla olika anställningsskydd beroende på hur stora företagen är. Därför föreslår regeringen att undantaget ska gälla i alla företag.

Men socialdemokraternas riksdagsgrupp tänker rösta emot förslaget till lagändring.

— Vi vill inte ha någon förändring av nuvarande turordningsregler. Miljöpartiet och de borgerliga får ta ansvaret på egen hand om de i riksdagen tänker tvinga fram en försämring, säger Johnny Ahlqvist.

Miljöpartiet är inte heller nöjt med regeringens förslag. Partiet tänker på nytt lägga fram sitt förslag att undantaget bara ska gälla i småföretag. Om socialdemokraterna röstar emot regeringens förslag kan det bli miljöpartiets motion som vinner majoritet.

Kommunal står bakom LO:s svar på förslaget från regeringen.
— Vi tycker inte att anställningsskyddet ska försämras överhuvudtaget. Det går redan i dag att förhandla om undantag för nyckelpersoner på arbetsplatserna, säger Jan Sjölin, Kommunal avtalsombudsman.

Men Kommunal och LO föredrar ändå regeringens förslag framför miljöpartiets och de borgerligas.

— Om riksdagens majoritet kräver en försämring ska den gälla hela arbetsmarknaden. Vi kan inte ha särskilda regler för små företag, säger Jan Sjölin.