Livet är hårt

jag vet inte alltid vad jag vill

när det är svårt

att i din famn sitta still

Varför kan man inte få

bara sitta där

varför ska det inte gå

utan att folk känner besvär

Jag vill sitta i din famn