Det finns ingen som du

du är stjärnors glans

reser mig när jag har fallit

får mig att le som ingen annan

du gör

du gör mig tokig av glädje

det finns ingen som du