”En stad i vattenriket” kallar Lars Torstensson och Thomas Theander sin bok med bilder från Kristianstad ( Utgiven av Kristianstadsbladet AB). Det är Helgeåns avrinningsområde, de kustnära delarna av Hanöbukten och det omfattande våtmarksområdet längs ån, med många fågel- och fiskarter.

Men i boken finns också stadsbilder, kyrkor, innergårdar, villabebyggelse och gator. 1950 utkom en bok om staden, där den nya boken tar avstamp. Några av de gamla svartvita bilderna är med och läsaren kan med egna ögon se vad som förändrats och vad som är sig likt. Lars Torstensson, som tagit de nya färgbilderna, är elmontör i kommunen och kommunalare.