Vid valet av växter vid dammen ska man skilja på dem som lever direkt i vatten och sådana som är vattennära. Exempel på växter som kan stå direkt i vatten är olika näckrosor, kaveldun och irisarter.

Vid plantering av näckrosor skall man tänka på att man måste ta upp dem om man har
en damm som bottenfryser, och låta dem övervintra på något svalt men frostfritt utrymme. Lämpligt är då att plantera i en större nätkorg eller något slag av låda.

Exempel på vatttennära växter är kabbeleka, ormbunkar, daglilja, primula (primula bulleyana, primula sikkimensis, primula japonica) förgätmigej (myosotus palustris) och astilbe.