Otillräcklig.

Känslan är betungande.

Att aldrig räcka till.

Kraven som man ställer.

När man så gärna vill.

Om vi kunde mera

se det som vi gjorde.

Istället för att ständigt

endast det vi borde.

Grå blir nu vår vardag,

med ryggsäck tung vi går.

En känsla svår som sprider sig,

fler går i våra spår.

Vi får försöka glädjas,

åt allt vi klarat av.

Ingen sagt att lycka

är att ha så höga krav.