Det finns flera anledningar till det, som att turismen som sådan ökar och att turisterna söker nya mål. Betydelsefullt är också omdaningen av jordbruket där lantbrukare söker nya inkomstmöjligheter.

Att EU intresserat sig för denna form av landsbygdsturism och stödjer den är kanske inte så konstigt då dess jordbruksstöd, som uppgår till 360 miljarder kronor årligen och utgör nästan hälften av EU:s totala utgifter, blivit en tung börda.

Men det var redan efter andra världskriget som den här formen av landsbygdsturism tog fart. Föräldrar från de krigshärjade städerna skickade då ut sina barn på landet under sommartid för att skulle stärka sig.

Bönderna i Österrike upptäckte efter kriget det lönsamma i agroturismen då hela familjer sökte inkvartering hos dem när städerna låg i ruiner. Idag är många lantbrukare i Österrike helt beroende av turister för att kunna bibehålla jordbruket. Att hela 50 procent av inkomsterna kommer från turismen hör inte till ovanligheten.

Även om Tyskland har den längsta traditionen i Europa av agroturism har den inte utvecklats på samma sätt på grund av kraftiga restriktioner kring byggnadslov på bondgårdar. Det har den däremot gjort i Frankrike som har hela 38 000 registrerade gårdar och därmed flest gårdar i Europa.

I vissa regioner i Frankrike står turismen för 1/3 av lantbrukarnas inkomster. Dessa gårdar är organiserade i intresseorganisationer med kravspecifikationer och kontrollanter.

I Italien är agroturismen den snabbast växande turistformen. Mellan 1991 och 1997 ökade den med hela 225 procent i en region som Toscana, som har den mest utvecklade agroturismen i Italien. 1997 fanns det 7 500 gårdar över hela Italien.

I Skandinavien har Danmark den mest utvecklade agroturismen.

Även i vårt land har denna turistform börjat ta fart. Tillsammans med Jordbruksverket och NUTEK startade Lantbrukarnas riksorganisation, LRF, projektet ”Bo på lantgård”i början på 80-talet. Först för ett par år sedan kom det igång på allvar och idag finns det 350 gårdar som är anslutna till ”Bo på lantgård”, som blivit en rikstäckande intresseorganisation. LRF räknar med att det redan inom något år kommer att finnas cirka 700 gårdar.

Att bo på lantgård i Sverige kostar drygt 200 kronor per person och natt (barnrabatt finns). I priset ingår frukost och sänglinne. Vill man ha enkelrum kostar det 75-80 kronor extra.

I andra europeiska länder är priserna, som sägs i texten på föregående uppslag, ungefär som ett tvåstjärnigt hotell.

Några adresser för dig

som vill bo med en ko

  • Bo på Lantgård: Tel 0534-120 75 eller www.bopalantgard.org Adresser till övriga europeiska länders bondgårdar får man lättast via respektive lands turistbyrå.
  • The European Centre for Eco Agro Tourism (ECEAT) är en organisation som stödjer ekologiska jordbruk med inriktning mot turism. De har en grön turistguide med ett tusen adresser till sådana gårdar i Europa. Huvudkontoret ligger i Nederländerna och adressen dit är:
    ECEAT, Postbox 10899, 1001 EW Amsterdam, Nederländerna: Tel: 31-20-668 1030, Fax: 31-20-463 0594 e-mail: eceat@antenna.nl
  • Bondgårdar i Frankrike hittar man lättast via en nationell intresseorganisation för ”grön turism”, Tourisme Vert. Deras hemsida är:

    www.tourisme-vert.com

  • I Italien är bondgårdarna organiserade i tre stora organisationer: Agriturist, Turismo Verde och Terranostra. Via huvudkontoren kan man få kontakt med regionalkontoren.

Adressen till Agriturists huvudkontor är:

Associazione Nazionale per l`Agriturismo

Corso Vittorio Emanuele 101

I-001 86 Roma

Tel: 06/685 2342

fax 07/685 2424.

Turismo Verdes huvudkontor:

Istituto della Confocoltivatori per l`Agriturismo

Via Mariono Fortuny 20

I-001 96 Roma.

Tel/fax 0971/41 13 42.

Terra Nostras huvudkontor:

Terranostra

ia XXIV Maggio 43

I-001 87 Roma

tel 06/468 23 68, 468 23 70

Regionalkontor på Sicilien:

Terranostra Sicilia

Via Libertà 102

I-901 43 Palermo

tel:091/34 12 30

Turismo Verde

Sede Regionale Sicilia

Via Remo Sandron 65

I-901 43 Palermo

Agriturist, UFF. Regionale Sicilia

Via A. Di Giovanni 1

I-901 44 Palermo, tel 091-34 60 46, fax 091-32 32 00

På Italienska statens turistbyrå i Sverige kan man också få information: telefon 08-667 99 30 eller e-post: italien.tourist.office@swipnet.se

Information om bondgårdar i Italien finns även på: www.agritourism.net

Andra bra länkar är:
www.inforegio.com och www.agrotourism.com

Källor: Bo på lantgård — en studie av bondgårdsturism som idé. Per Åke Nilsson.

Landsbygdsturism i Frankrike och Sverige. Jenny Moström