Mer än var tredje kvinna under 66 år som vårdades för kärlkramp eller hjärtinfarkt hade friska kranskärl. Det visar en ny doktorsavhandling av kardiologen Faris Al-Khahili vid Karolinska sjukhuset i Solna.

Kvinnors hjärtsjukdom ser annorlunda ut än mäns. Men hittills har kriterierna grundat sig på undersökningar på män.

Kriteriet för allvarlig hjärtsjukdom eller ”signifikant koronarsjukdom” är att minst ett av hjärtats kranskärl har förträngningar på minst 50 procent. Men hos 37 procent av 350 kvinnor som var inlagda för intensivvård fanns inga sådana förträngningar trots att alla kvinnorna hade haft en allvarlig hjärtsjukdom.

Bland svårt hjärtsjuka män brukar 95 procent uppfylla kriterierna.
Andra faktorer än kranskärlsförträngning har betydelse för att en kvinna ska få hjärtinfarkt, bland dem diabetes och mycket bukfetma.

Bästa sättet att mäta risken för återfall på hjärtsjuka kvinnor visade sig vara arbetsprov på testcykel. Om arbetsförmågan var lägre än 90 procent av den förväntade, ökade risken för återinsjuknande med det dubbla.

En annan studie på hjärtsjuka kvinnor tyder på att östrogen varken gör till eller ifrån när det gäller hjärtsjukdom.

(Källa: Dagens medicin)

.