När representanter från LOs medlemsförbund träffades idag togs beslut om riktlinjer inför kommande avtalsförhandlingar.

— Ett relativt allmänt hållet dokument om att LO får i uppdrag att försöka maka ihop intressena. Och det är väl bra, säger Kommunals avtalsombudsman Jan Sjölin, som talade på mötet.

Kommunalarnas löner har förutsättningar för att bli en het fråga. Förbundets medlemmar har länge tappat i lön relativt andra grupper. Och Kommunal vill nu ha mer så att lönegapet minskar.

— Det viktiga är att trenden bryts, att vi börjar trampa uppåt igen, säger Jan Sjölin.

Samordningen måste innehålla möjligheter för Kommunal att bryta den negativa trenden, var Sjölins budskap till representantskapet.

Enligt honom reagerade ingen från de andra fackförbunden på det han sa.
— Ingen sa emot fast jag var väldigt tydlig. Jag upplever det därför så, i alla fall tills motsatsen är bevisad, att representantskapet står bakom.

Hur mycket mer Kommunal vill ha finns det inget besked om idag. Frågan är känslig och dessutom är det under hösten som avtalsförberedelserna ska göras.

På vilket sätt kan LO bidra till att trenden bryts?

— Genom att uttala stöd för förbundets fajt för att skaffa ett rimligt löneutrymme. Om LO och LO-förbunden, som Metalls Göran Johnsson, tycker att våra lönekrav är väldigt rimliga då har vi ett väldigt stöd, svarar Jan Sjölin.

Senast i slutet på september måste LO-förbunden har enats sig om samordningens konkreta innehåll om det ska bli något av.

Sedan går industrin igång med sina förhandlingar. Och Kommunal överlämnar sina avtalskrav till arbetsgivarna i december.

— Det är som vanligt först när målsnöret ska sprängas som korten ska synas, säger Jan Sjölin.