Vad betyder liberalism? Vem är konservativ? Hur uppstod socialismens idéer? Vad är ideologi egentligen för något?

I boken Ideologier (Hjalmarsson & Högberg) ger statsvetaren Stig-Björn Ljunggren de tre stora ideologierna en chans att presentera sig och sina rötter, utan att fördunklas av dagsaktuella politikergräl. Det är, som han skriver själv ”en bok om idéernas himmel, inte en studie av hur partipolitiskt käbbel brukar föras!”

Tanken är att ge den intresserade en kunskapsram som gör det lättare att diskutera samhällsutvecklingen. Till detta lägger Ljunggren tre nya idéströmningar med sprängkraft, ekologism, feminism och populism, som han kallar ”nya” ideologier (trots att samtliga har anammats och idag återfinns mer eller mindre mycket i de gamla ideologierna).

Slutligen avrundar han med en snabbguidning in i de större tänkarnas verk. Det är kul, det är lättläst och det är väldigt mycket av den flitige tyckaren Ljunggrens egna värderingar och åsikter. Lite mera fakta och citat och lite mindre rundsnack hade jag önskat av en så kunnig författare. Men boken kan ändå komma till verklig glädje för alla som är samhällsintresserade och som vill veta varifrån alla åsikter kommer — egentligen.