Det har Peter Mattson vid Uppsala universitet kommit fram till efter att ha undersökt förekomst och besvär av migrän hos 700 kvinnor i åldern 40-74 år i Östhammars kommun.

Resultaten läggs fram i en doktorsavhandling i maj.

Var tredje kvinna i åldern 40-49 år men bara var tjugonde över 65 år hade haft ett migränanfall det senaste året. Smärtans intensitet minskade också med åldern och det tror Peter Mattsson är den främsta orsaken till att färre äldre lider av migrän. Inget tyder på att användningen av preparat med kvinnliga hormoner skulle ha någon betydelse för att migrän försvinner med åren.

Migrän är en av de tre vanligaste diagnoserna vid en neurologisk specialistmottagning. Det senaste året har 11-25 procent av alla kvinnor och 4-8 procent av alla män haft ett migränanfall.