Du skriver att det förgångna kommit i fatt er och att ni har saker ni aldrig rett ut. Jag undrar vad det är som gör att ni just nu börjat röra i det som ni tidigare tydligen hållit undan eller förträngt?

Det är en stor fördel att du och din partner kan prata om problemen, men du skriver att ni inte grälar. Vad innebär det? Ger ni aldrig uttryck för ilska, besvikelse eller frustration i förhållandet till varandra? Har ni kanske lagrat det inom er i stället?

Jag tror det är ett viktigt arbete ni har påbörjat, att göra upp med det förgångna och inte bära det med er i ert fortsatta liv. Säkert har ni många frågor att ställa både till er själva och till varandra. Till exempel varför ni ändå levt tillsammans i 20 år? Jag tror det är lätt att döma sig själv och sin partner för hårt när man tittar i backspegeln.

Om ni tänker efter har ni säkert handlat utifrån det som ni trott var bäst både för er och barnen.

Nu undrar du hur länge man ska vänta innan man bryter upp, om man inte tror att det blir bättre i relationen. Naturligtvis finns inget generellt svar på den frågan. Min gissning är att så länge du ställer frågan tvekar du fortfarande och behöver mera tid för att bli säker på om det är rätt steg att separera.