Den helg de jobbar är hård. Dagen börjar klockan 07 00 och slutar inte förrän 21 30 på kvällen. Men fördelarna är större än nackdelarna.

— Vi var så trötta på att jobba varannan helg. Antingen tidig lördag och sen söndag eller sen lördag och tidig söndag. Man kunde inte planera någonting, säger Tommy Dahllöf, skötare på avdelningen.

För att få ihop schemat till 36, 6 timmar fick de lägga på en timme i början eller slutet av några vardagar. Birgitta Landén, facklig representant för Kommunal drev frågan tillsammans med delar av den övriga personalen.

På avdelning 82 finns fyra arbetslag med fyra personer, två skötare och två sjuksköterskor i varje. Alla lag består av två män och två kvinnor.

En nackdel med schemat är att hela personalen aldrig är närvarande samtidigt.

— Men en god kommunikation inom personalgruppen medger förändringar av den här karaktären, säger Tommy Dahllöf.

Hela personalen har en halv planeringsdag varje halvår. Alla har gått en kurs i kognitiv terapi och får kontinuerlig handledning av en kognitiv teapeut.