Kvinnan hävdade att vikariatet som inhoppande renhållningsarbetare var en felaktig anställningsform. Hon jobbade under 14 månader på heltid utan att ha fått något skriftligt slutdatum för sitt vikariat.

När kvinnan tvingades sjukskriva sig på grund av ryggproblem uppmanades hon att söka sig efter annat jobb. Hon fick av sin chef veta att Norrköping Miljö & Energi inte har användning för folk med ryggproblem och renhållningsarbete var enligt chefen inget lämpligt yrke för en kvinna.

Kvinnan krävde att anställningen ska gälla tills vidare, ersättning för förlorad arbetsförtjänst de dagar hon varit hemskickad samt 300 000 kronor i skadestånd för den otillåtna anställningsformen. Innan det skulle prövas i rätten enades hon och NME dock om en förlikning.