Livet känns hårt ibland

Jag känner mig osäker

och liten det är så sant.

Men för varje dag i

motgång och i medgång

så växer jag mig så stark.

För jag är som jag är

ingen annan är som jag.

Ingen annan kan ta min plats.

För varje dag i

motgång och i medgång

så växer jag mig så stark.

Andra kan tycka

vad dom tyckas vill.

Det som känns rätt för mig

det står jag för här och nu.

För varje dag i

motgång och i medgång

så växer jag mig så stark.

Jag lever här och nu…..

Det finns vara en som jag……

Jag är unik, jag är den jag är

ingen annan är som jag.

Det finns bara en av mig…..

Det finns bara en av dig….

Ingen kan ändra på det,

här är jag!

(egentligen en text till en sång
jag har gjort)