Förbundsmötet i juni tar ställning till ett förslag som ska vända utvecklingen. Det behövs fler arbetsplatsombud och de ska söka upp nyanställda, informera dem om facket och erbjuda dem att bli medlemmar.

Undersökningar visar att de som gått med i Kommunal på senare år, oftast har gjort det på eget initiativ, sällan därför att någon frågat dem. Och en fjärdedel av dem som endast är med i a-kassan, kan tänka sig att gå med i facket, om någon ber dem.