22 av landstingets 28 deltagare och deras 16 chefssjuksköterskor svarade på enkäten. De ger utbildningen mycket höga betyg.

Men bara för några stycken av undersköterskorna finns det en planering för vad de ska göra efter utbildningen. I dessa fall ska de delta i något projekt, få ett eget ansvarsområde, förmedla sina kunskaper på avdelningen eller utveckla kompetensstegar.

Ulrika Gellerstedt har sammanställt landstingets enkät. Hon hoppas och tror att själva enkäten har fungerat som en påminnelse, så att fler avdelningar nu gör upp planer för kursdeltagarna.

Svaren i enkäten visar att undersköterskorna och deras chefer tyckte väldigt lika.