Knäckfrågan för majoriteten blev regionens usla ekonomi. Prognosen är ett underskott på 1,4 miljarder i år. Vårdköerna växer och vårdpersonalen är slutkörd.

Nu diskuteras nästa budget. Flera partier har börjat tala om skattehöjningar. Sjukvårdspartiet var först ut, med 35 öres höjning, senare en krona. Mittenpartierna och kristdemokraterna förklarade sig beredda att höja skatten med 50-60 öre.

Moderaterna svarade med ett åtgärdsprogram som fick (c) och (fp) att gå i taket: * Bolagisera fyra sjukhus. I nästa steg: eventuell försäljning.

* Sälj tvätterierna i Göteborg och Alingsås, liksom företagshälsovården.

* Dela upp Sahlgrenska Universitetssjukhuset i tre sjukhus redan i oktober.

* Sjukhusen i Skaraborg ska bli mer självständiga.

* Mer kompetenshöjning för personalen.

* Överväg avgifter i barnsjukvården och höjda vårdavgifter.

* 80 miljoner mer till att korta köerna och 20 miljoner till regional utveckling.

Åtgärdspaketet lades fram för de övriga partierna i styrelsen och gruppledarnas namn var förtryckta på papperet. Det var bara att skriva under och det var inte öppet för någon diskussion, enligt centern.

— Det vore ödesdigert för oss kommunalare om den här kravlistan går igenom, säger Ulla Gustafsson. Det motsvarar inte befolkningens krav på bättre vård. Sämre än så här kan det inte bli.

Kristdemokraterna ställde sig snabbt bakom huvuddelen av moderaternas förslag, enligt partiets gruppledare Monica Selin.

— Vi kan inte acceptera en budget som inte innehåller rejäla resursförstärkningar till vården, säger centerns Kent Johansson och folkpartiets Eva Eriksson.

De vill nu ha en överläggning med alla partiernas gruppledare för att finna en bredare politisk lösning.

Regionstyrelsens ordförande Cecilia Widegren (m) tänker inte avgå.

— Medan två partier är på politisk utflykt tar jag ansvar för budgetarbetet. Det måste vara ordning och reda på den befintliga verksamheten och inte yviga löften.

— Om partierna i majoriteten kan enas om vårt program är vi beredda att diskutera finansieringen, säger hon.

Hon ska nu sondera terrängen med alla politiska partierna.
Socialdemokraterna vill först diskutera frågan inom partiet, säger gruppledaren Roland Andersson. Vänstern förklarar sig beredd att diskutera. Miljöpartiet kan tänka sig samarbete med mitten medan samtal med moderaterna är uteslutet.