Pia Berg i Nyköping är en av de uppsagda. Hon är erbjuden jobb där hon anställs per termin. Hon är tvungen att tacka nej.

Att vara terminsanställd innebär att hon bara får lön under den tid undervisningen pågår, alltså inte under loven. Hon skulle bara få ut 75 procent av sin nuvarande lön.

– Det kan jag omöjligt leva på, säger hon.

Enligt facket har också arbetsgivaren ansett att 13 500 kronor är gränsen för att företaget ska vara konkurrenskraftigt.

Per Ingre, VD, Invita säger:

— Vårt förslag var att frysa utrymmet för löneökningar för löner över 14 000 kronor. Några andra siffror kan inte ligga i mitt uttalande. Vi är beredda att diskutera andra nivåer och hitta en lösning. Problemet är att vi har ett högre löneläge än våra konkurrenter. Inte minst på grund av att vi har tagit över äldre personal från kommunerna. Det ger problem med likviditeten. I Karlstad kunde vi rekrytera personal fritt på marknaden. Där blev den avtalsenliga lönen i genomsnitt tusen kronor lägre.

Kommunals ombudsmanBodil Hallström säger:

— Det är inte vårt ansvar om företaget ska finnas kvar eller inte. Alla anställda ska ha de löner de har rätt till. Hur ska vi dessutom kunna utveckla en modell med individuella löner när de som tjänar över 14 000 kronor inte får någon löneutveckling längre.

Dessutom vill företaget införa ett allmänt kostavdrag. Enligt facket på grund av att personalen smygäter och för att sänka lönen ytterligare.

Per Ingre säger att kostavdrag är praxis i branschen. Har alla kostavdrag behöver ingen titta snett på någon.

Förhandlingarna mellan Kommunal och Invita har strandat.