De privata trafikvakterna kommer inte att ha kvar någon myndighetsutövning. Om någon bil står trafikfarligt parkerad måste trafikvakterna ta kontakt med någon i Stockholms stad som har befogenhet att besluta om bortforsling.

Det ansvariga gatuborgarrådet, moderaten Sten Nordin, tycker att privatiseringen är en naturlig följd av den borgerliga majoritetens politik att konkurrensutsätta så mycket som möjligt av stadens verksamhet.

Sten Nordin garanterar enligt Dagens Nyheter att de privata parkeringsvaktbolagen inte kommer att få betalt för antalet bötfällda bilar. Ersättningen ska grunda sig på det övervakade områdets beskaffenhet och storlek.

De nuvarande parkeringsvakterna är kritiska till planerna på privatisering och förändringen vad gäller myndighetsutövningen. Parkeringsvakterna fruktar en sämre nivå på den service som de ger.

Redan nu finns en JO-anmälan mot gatukontoret i Stockholm för att inte parkeringsvakterna hinner med att sköta den service som de borde.