hur länge kommer du att orka vara kvar

dina tafatta försök som du själv avbryter vad vill du ha sagt med dom

allt händer så fort att du inte

hinner med i ditt eget liv

vad innehåller ditt liv förutom vånda?

hur länge kommer du att se en mening

när meningen hela tiden springer ifrån dig, vad vill du ha ut av livet

finns det något som du vill ha eller

är allt utan mening på krokiga ben

vad innehåller ditt liv förutom illamående?

är det så att du börjar se slutet

är det så att du testar innehållet i livet, om det finns något att sakna

är det så att du önskar dig mod att gå mot slutet av ditt liv

vad kan ditt liv sedan innehålla förutom frihet…