Ett par exempel:

På 12 000 i månaden ökar avgiften från 254 till 274 kronor. På 20 000 sänks den från 424 till 360 kronor.
En ren procentavgift på 2,13 procent avskaffas. Var och en ska i stället betala en grundavgift på 146 kronor, som täcker den egna avgiften för a-kassan och de fackliga försäkringarna.

Till det kommer en procentavgift på inkomsten. Den föreslås bli 1,07 procent , förbundsmötet i juni bestämmer slutgiltigt nivån.

Mer detaljer kring avgiften i Kommunalarbetaren nr 9.